Disclaimer

Door deze website te bezoeken of op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Beperkte aansprakelijkheid

Origineeltuinidee spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten.

U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met origineeltuinidee. Voor op de website opgenomen links naar websites van derden kan origineeltuinidee geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Origineeltuinidee behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van origineeltuinidee de informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, na te bootsen of te gebruiken. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Origineeltuinidee behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op, of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.