Algemene voorwaarden

Algemeen

De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten. Wanneer je een bestelling plaatst, ga je akkoord met de voorwaarden van origineeltuinidee, kamer van koophandel nummer 34315222. Op alle overeenkomsten gesloten met origineeltuinidee is Nederlands Recht van toepassing.

Prijzen

Genoemde prijzen zijn in euro’s vermeld, inclusief  BTW en exclusief verzend- of bezorgkosten. Alle prijzen zijn per stuk tenzij anders vermeld.

Verkocht

Een product is pas daadwerkelijk verkocht als de betaling ontvangen is op het bankrekeningnummer van origineeltuinidee.

Betaling

Je ontvangt per mail een factuur, zodat je het factuurbedrag kunt overmaken. Het bedrag dient overgemaakt te worden aan origineeltuinidee te Amsterdam o.v.v. je factuurnummer en je naam. IBAN NL28KNAB0405595492.

Levering

Na het invullen van het bestelformulier ontvang je per e-mail een offerte met daarin een overzicht van de bestelde producten, de kosten inclusief verzendkosten. Indien akkoord, volgt er een factuur.

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en wordt er overgegaan tot verzending tenzij levering anders is overeengekomen.

Indien onverhoopt producten, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben dan 1-2 weken, zal dit per e-mail aan je worden meegedeeld. Bestellingen die niet binnen een week betaald zijn, worden door origineeltuinidee geannuleerd.

Verzendkosten

Alle pakket producten worden door ons via Postnl (www.postnl.nl) of DPD (www.dpd.com/nl) verzonden volgens hun voorwaarden.

Tarieven voor verzending & verpakking binnen Nederland tot 30 kg:
Pakket 0 – 30 kg € 6,95   

Bij DPD en Postnl moet er getekend worden voor ontvangst. Er zijn 3 afleverpogingen (reeds na de 1e afleverpoging kun je online zelf een nieuwe lever-afspraak via www.nieuwelevering.nl/ invoeren) www.dpd.com/nl.

Voorwaarden per pakket:
•    Max. lengte: 175 cm (langste zijde)
•    Max. omvang: 300 cm (omtrek + langste zijde)
•    Max. gewicht: 31,5 kg

Als er meerdere producten tegelijk besteld worden waarbij een van bovenstaande voorwaarden wordt overschreden, dan worden de producten in afzonderlijke pakketten verzonden.

Retourneren

Als het bestelde niet aan jouw wensen voldoet, dien je het product binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour. Stuur dan een mail naar info@origineeltuinidee.nl. Je hebt na deze retourmelding nogmaals 7 dagen om het bestelde retour te sturen.

De retourkosten zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 – € 10 afhankelijk van de locatie. Raadpleeg voor exacte tarieven de website van je vervoerder. Ook de risico’s tijdens het transport van de retouren liggen bij jou. Daarom is het verstandig te retourneren d.m.v. Track & Trace.

Je kunt het product terugsturen naar:
Origineeltuinidee
Bongerdkade 10
1036 LZ Amsterdam

Vergeet niet het factuurnummer en je volledige naam te vermelden, anders is het niet duidelijk om wie het gaat en waar ik naar terug dien te storten.

Zodra het product met alle geleverde toebehoren ongebruikt en onbeschadigd  retour ontvangen is, zal ik het volledige bedrag inclusief verzendkosten binnen twee weken terugstorten. Voor de duidelijkheid, de retourkosten worden niet vergoed en zijn voor eigen rekening.

Origineeltuinidee heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren indien:

  • het vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of door jou toedoen is beschadigd.
  • het geretourneerde product dient in de originele verpakkingsmiddelen zijn verpakt.
  • het onvoldoende gefrankeerd is.

Diversen

Origineeltuinidee is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Hoewel origineeltuinidee haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigingen of consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft origineeltuinidee ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat origineeltuinidee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan origineeltuinidee kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Aansprakelijkheid

Origineeltuinidee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebruik van producten. Gebruik hiervan geschiedt op eigen risico. Origineeltuinidee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, vertraging of beschadiging van goederen bij verzending. De bestelde producten worden met uiterste zorg verpakt. De verzending is in alle gevallen voor risico van de koper. Tegen vergoeding kan er voor verzekerd verzenden worden gekozen bij het bestellen, zie verzendkosten. Vermeld dit onder opmerkingen.

Origineeltuinidee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien nodig worden geschillen voorgelegd aan de rechtbank te Haarlem.

Wijzigingsrecht

Origineeltuinidee behoudt zich het recht voor de voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden.